Yangın Danışmanlığı

Tüm tesis yerleşiminin, üretim süreci ile birlikte incelenerek yangın risklerin belirlenmesi ve proje bazında çözüm önerilerinin sunulması Alan ve risk prensibi ile uluslar arası standartlara uygun (sulu, kuru, gaz) yangın söndürme, ikaz ve ihbar sistemleri, alarm panelleri, kontrol odaları cihaz, aparat ve malzemelerinin tespiti, var ise mevcutların kontrol ve değerlendirilmesi ardından gerekli önerileri içeren rapor hazırlanması.
Raporun sunumu ardından, gerekli alt sistemlerle birlikte ihale kiti ve şartnamenin hazırlanarak teslim edilmesi.
İhale süreci için danışmanlık hizmeti verilmesi. Toplanan tekliflerin uygunluğunun kontrolü. Müteahhit firma ile gerçekleştirilecek sözleşme için danışmanlık hizmeti verilmesi
Montaj denetimi. Yapım aşamasında yangın sistem ve malzemelerinin kontrolü
Sistemin teslim aşamasında testlere nezaret edilerek “olur” verilmesi.
Muayyen veya gayrı muayyen zamanlarda yapılanmanın denetimi ve sonuçların raporlaştırılması.
Tesis dahilinde meydana gelebilecek fizik veya üretim süreci ile ilgili değişikliklerin yangın yapılanmasına etkilerinin incelenerek sisteme uyarlanması.

Check-up / Risk Analizi

Mevcut yapılanma üzerinden kontrol sonuçları ve önerilerin raporlaştırılması

Yangın Talimatı ve Ekiplerinin Oluşturulması

Tesise uygun, Rutin ve Acil Durum Yangın Talimatı’nın İSO 9000 ve NFPA standartlarına uygun olarak hazırlanması
Standartlarda belirlenen kontroller için check listlerin oluşturulması
Talimatlar çerçevesinde yangın ekipleri ve kriz masası uygulamasının oluşturulması
Oluşturulan ekipler için özel eğitim verilmesi ve raporlaştırılması
Ekiplere ve çalışanlara yangın tatbikatlarının yaptırılması, sonuçların görseller eşliğinde raporlaştırılarak sunulması

Yangın Güvenliği Kapsamında Verdiğimiz Hizmetler

• Proje Danışmanlık Hizmetleri
• Yerinde Denetim Hizmetleri
• Ekspertiz Ön raporlama Hizmetleri
• Yangın Senaryosu Hazırlama Hizmetleri

Güvenlik

Güvenlik danışmanlığı ister bir güvenlik şirketinden hizmet alınsın isterse kendi güvenlik kadrosu ile çalışan proje olsun, sağlam ve kaliteli bir güvenlik için oldukça yararlı bir hizmet olduğu, böylelikle var olan güvenlik anlayışının sürekli ve belirli kriterler ile test edildiği bir güvenlik sistemidir.

Firmamız, bağımsız danışmanlık" kavramının, dünya standartlarında kabul görmüş ayrılmaz bir gereği olarak, ilgi alanına giren konularda eleman hizmeti vermemekte, malzeme satışı yapmamaktadır. Güvenlik sisteminizin aynı zamanda personel hizmeti veya ekipman satışı yapan, dolayısıyla tarafsız kalamayacak firmalar eliyle tasarlanması daima büyük bedellere uzanan yanlış sonuçlara ve ölü yatırımlara yol açmaktadır.

Otomatik Yangın Söndürme Sistemleri
Acil Durum İkaz Sistemi