Yangınların çıkış sebeplerinin ve nedenlerinin uzman kişilerce tespit edilmesi, adaletin yerini bulması bakımından büyük bir öneme sahiptir. Bu durum yangın istatistiklerinin doğruluğunu ve dolayısıyla da yangınlara karşı alınması gereken tedbir ve düzenlerin kolayca hayata geçirilmesine neden olur.

Bilirkişi hakim veya savcının hukuki bilgisi dışında, çözümü uzmanlık, özel veya teknik bilgi gerektiren durumlarda başvurulan o kişinin uzmanı kişilere hukuk dilinde verilen addır.

İşte Yangın Bilirkişiliği, yangından hemen veya belli bir süre sonra, belli bir sistem ve metod dahilinde, sebep sonuç ilişkisi ve yangının kimyasına da bağlı kalarak, metodik olarak yangın sebebini araştıran bir bilim dalıdır.

Yangın Bilirkişiliği Kapsamında Verdiğimiz Hizmetler

• Olay yeri Keşif Hizmetleri
• Yangın Çıkış Sebebi Tespit Hizmetleri

Otomatik Yangın Söndürme Sistemleri
Acil Durum İkaz Sistemi