Yapılar için iskan ve işletme ruhsatı alabilmek için gerekli olan belgelerden bir tanesi de itfaiye raporudur. Genellikle yangın raporu veya yangın ruhsatı olarak bilinse de yönetmelikte ismi itfaiye uygunluk raporu veya itfaiye uygunluk belgesi olarak kullanılmaktadır. İşletmelerin itfaiye raporu alabilmesi için, işletmenin bulunduğu binanın Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik’e uygun olması gerekmektedir.

İtfaiye Raporunun Amacı Nedir?

İtfaiye Raporunun amacı, her türlü yapının, tasarımı, yapımı, işletimi, bakımı ve kullanımı aşamalarında çıkabilecek yangın ihtimalinin minimum seviyeye indirilmesini ve bu yangın sebebiyle oluşabilecek can ve mal kayıplarını önleyerek ya da en aza indirerek söndürülmesini sağlamak üzere, yangından önce ve yangın sırasında alınacak önlemlerin, tahliye ve söndürme organizasyonunun kriterlerini belirlemek ve bu kriterlerin uygunluğunun tespit ve denetimini gerçekleştirmektir.

İtfaiye Raporu Danışmanlığı

  • Ruhsat alınmak istenen yapının ilgili yönetmeliğe uygunluğunun kontrolünü yaparız.
  • Uygun olmayan noktalar tespit edildiğinde bunların uygun hale getirilmesi için gerekenleri ve bu gerekliliklerin en pratik ve ekonomik yöntemlerini tespit ederiz.
  • Uygulama ekiplerine yapılması gerekenleri tarif ederiz, ve iş bitiminde doğru şekilde yapılıp yapılmadığının kontrolünü yaparız.
  • Hepsi tamamlandıktan sonra dileyen firmalar için ilgili kurumda işlemin takibini yapar ve İtfaiye Uygunluk Raporunu alırız.

Fully equipped meeting rooms for rent

Sed quia lipsum dolor sit atur adipiscing elit is nunc quis tellus sed ligula porta ultricies quis nec magna neulla.