Hizmetlerimizin bazısı

 • 01

  Yangın Danışmanlığı

  Tüm yapılar için yangın danışmanlığı
 • 02

  Tahliye planlarının hazırlanması

  itfaye başkanlığının istemiş olduğu tahliye palnalrınıın hazırlanması
 • 03

  İtfaiye uygunluk belgesi

  Binaların yangından korunması hakkındaki yönenetmelik hükümlerinin uygulanması.
 • 04

  Kiralamadan önce uygunluk görüşü

  Kiralanacak olan iş yerinin kira sözleşmesinin hazırlanmasından önce ruhsata uygunluğunun denetlenmesin.

Hizmetlerimizin Detayları

 • Yapının Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik’e göre tanımlanması.
 • Taşınabilir söndürme cihazlarının sayısının kontrolü.
 • Taşınabilir söndürme cihazlarının cinsinin kontrolü.
 • Taşınabilir söndürme cihazlarının yerinin kontrolü.
 • Yapının Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik’e göre tanımlanması.
 • Yapıda gerekli sulu söndürme sistemine göre su deposu debi değerinin kontrolü.
 • Kurulacak sisteme göre yangın pompa grubu debi, basınç değerlerinin kontrolü.
 • Yangın dolabı tesisatının kontrolü.
 • Sprinkler sistem ve elemanlarının kontrolü.
 • İtfaiye su alma bağlantı ağzı sisteminin kontrolü.
 • İtfaiye su verme bağlantı ağzı sisteminin kontrolü.
 • Çevre hidrant sisteminin kontrolü.
 • Yapı tehlike sınıfına göre köpüklü söndürme sisteminin kontrolü.
 • Arşiv, elektrik odası, sistem odası vb. yerlerde gazlı söndürme sisteminin kontrolü.
 • Mutfak vb. pişirme yapılan yerlerde davlumbaz içi otomatik söndürme sistemi kontrolü.
 • Gaz kullanılan mahallerdeki dedektör tesisatına bağlı otomatik gaz kesme sisteminin kontrolü.
 • Yapının Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik’e göre tanımlanması.
 • Yıldırımdan korunma tesisatının kontrolü.
 • Bus-bar sisteminin gereklilik kontrolü.
 • Elektrik tesisatının yangın bölmelerinden geçişlerinde yalıtım kontrolü.
 • Acil durum aydınlatma sisteminin kontrolü.
 • Acil durum yönlendirme sisteminin kontrolü.
 • Yangın algılama sistemi ve panelinin kontrolü.
 • Yangın ihbar sisteminin kontrolü.
 • Sesli anons sistemi ve ışıklı uyarı cihaz sisteminin kontrolü.
 • Gaz kullanılan mahallerde ilgili gaz dedektör sisteminin kontrolü.
 • Yağmurlama ve duman kontrol sisteminin yangın alarm sistemine entegrasyon kontrolü.
 • Yangın pompa grubunun ikincil besleme sisteminin kontrolü.
 • Mekanik duman tahliye ve basınçlandırma fanlarının ikincil besleme sisteminin kontrolü.
 • Elektrik tesiasat ve sistemleri kablolarının yangın sınıflarının kontrolü.
 • Yapının Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik’e göre tanımlanması.
 • Otopark, depo, atrium, kat koridoru vb. mekanik duman tahliye sistemi gereken yerlerde alternatif sistemlerin değerlendirilip en uygun sistemin belirlenmesi.
 • Mekanik duman tahliye sistemi için gerekli olan fan debi değerlerinin kontrolü.
 • Seçilecek sisteme göre taze hava debi değerlerinin kontrolü.
 • Mekanik duman tahliye sistemi kanallarının birden fazla yangın zonuna çalışması durumunda kompartmanlar arası geçiş kontrolü.
 • Pozitif basınçlandırma sistemi için gerekli olan fan debi değerlerinin kontrolü.
 • Merdiven durumuna göre basınçlandırma fanlarının, şaftlı sistemde üfleme ağızlarının konum kontrolü.
 • Basınçlandırma şaftlarının kesit kontrolü.
durum toplanma alanlarının tespiti, topluma açık kullanım alanları için akaryakıt istasyonu vb. emniyet mesafelerinin sağlanması.
 • Bina özelliğine göre dış cephe, çatı,kaçış yolu ve diğer yapı elemanlarının yangın sınıflarının kontrolü.
 • Yangının yatay ve düşeyde yayılmasını engelleyecek kompartman alanlarının belirlenmesi, atriumlu bölümlerde duman perdesi kontrolü.
 • Binada çıkış kapasitesi, kaçış yolu sayısı ve genişliğinin kaçış yolları alternatifliğinin kontrolü.
 • Yapıdaki tüm alanlar için çıkmaz koridor, tek ve çift yön kaçış mesafelerinin kontrolü.
 • Güvenlik holleri ve kaçış yolu kapılarının uygunluk kontrolü.
 • Acil durum asansörünün gereklilik ve uygunluk kontrolü.
 • Kaçış merdivenleri şeklinin, havalandırma, basınçlandırma sisteminin ve basınçlandırma şaftının kontrolü.
 • Kaçış yolları ve merdiven son çıkışlarının kontrolü.
 • Asansörlerin, elektrik ve mekanik şaftların konumlarının uygunluğunun belirlenmesi, şaftların yatay ve düşey yalıtımlarının kontrolü.
 • Sığınak,otopark, depo, elekrtrik odası, kazan dairesi, jeneratör ve yangın pompa odaları gibi kritik özellikler gösteren alanların özel durumlarının kontrolü.
 • Bodrum kat kaçışlarına özel durumların kontrolü.
 • Otopark, depo vb. mekanik duman tahliye sistemi gerektiren alanlarlarda temiz ve kirli hava baca yerlerinin kontrolü.
 • Yapının Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik’e göre tanımlanması.
 • Yapı vaziyet planının kontrolü; itfaiye ulaşım yollarının belirlenmesi, acil durum toplanma alanlarının tespiti, topluma açık kullanım alanları için akaryakıt istasyonu vb.

emniyet mesafelerinin sağlanması.

 • Bina özelliğine göre dış cephe, çatı,kaçış yolu ve diğer yapı elemanlarının yangın sınıflarının kontrolü.
 • Yangının yatay ve düşeyde yayılmasını engelleyecek kompartman alanlarının belirlenmesi, atriumlu bölümlerde duman perdesi kontrolü.
 • Binada çıkış kapasitesi, kaçış yolu sayısı ve genişliğinin kaçış yolları alternatifliğinin kontrolü.
 • Yapıdaki tüm alanlar için çıkmaz koridor, tek ve çift yön kaçış mesafelerinin kontrolü.
 • Güvenlik holleri ve kaçış yolu kapılarının uygunluk kontrolü.
 • Acil durum asansörünün gereklilik ve uygunluk kontrolü.
 • Kaçış merdivenleri şeklinin, havalandırma, basınçlandırma sisteminin ve basınçlandırma şaftının kontrolü.
 • Kaçış yolları ve merdiven son çıkışlarının kontrolü.
 • Asansörlerin, elektrik ve mekanik şaftların konumlarının uygunluğunun belirlenmesi, şaftların yatay ve düşey yalıtımlarının kontrolü.
 • Sığınak,otopark, depo, elekrtrik odası, kazan dairesi, jeneratör ve yangın pompa odaları gibi kritik özellikler gösteren alanların özel durumlarının kontrolü.
 • Bodrum kat kaçışlarına özel durumların kontrolü.
 • Otopark, depo vb. mekanik duman tahliye sistemi gerektiren alanlarlarda temiz ve kirli hava baca yerlerinin kontrolü.

Fiyat teklifi

 

Deneyimli ekibimiz, herhangi bir yangın danışmanlığı konusunda size tavsiyelerde bulunabilir ve itfaiye raporu alınması konusunda , ihtiyacınız olan her yerde yerel tavsiyeler sunabilir. Lütfen talep formumuzu doldurun, böylece gereksinimlerinizi değerlendirebiliriz.