Karşılaşılabilecek acil durum karşısında içeride bulunanların tahliyesini planlamak için hazırlanan, kaçış yollarının, kaçış yönlerinin, çıkış kapılarının, müdahale envanterlerinin ve yangından korumalı ya da korumasız bölümlerin belirtildiği ve gösterildiği krokiye Acil Durum Tahliye Planı denir.

Bu plan kimi zaman acil durum krokisi ya da yangın kaçış planı olarak anılsa da aslında tüm acil durumlara karşı hazırlanıp planlanır.

Acil Durum Tahliye Planı’nda kaçış yolları, çıkış kapıları ve müdahale envanterleri sembollerle belirtilmektedir. Plan üzerinde sembol açıklamaları ve uygulama kuralları da yer almalıdır.

Bu tahliye planı sembol ve işaretlerinin mevzuata ve ISO7010 Uyarı Sembolleri Uluslararası Standartlarına uygun olması gerekmektedir.

Acil Durum Tahliye Planında bu belirtilenlere ek olarak ilk yardım malzemelerinin bulunduğu noktalar, görev paylaşımları, görevlendirme yapılan personelin iletişim bilgileri ve de acil durumlarda yardım talep edilecek kamu kurumlarının iletişim bilgileri bulunabilir.

International Standardization Organization

Acil Durum Tahliye Planı Danışmanlığı

Acil Durum Tahliye Planı yapının, yapı çevresinin, işyerinin ve sektörün risk analizi yapılarak hazırlanmalıdır. Bu risk analizi bilir kişilerce yapılabileceğinden ve yaşanması muhtemel her acil durumun hesaba katılması gerektiğinden Acil Durum Tahliye Planı Danışmanı ihtiyacı doğmuştur.
Şu konularda uzmanlarımızdan destek alabilirsiniz:
  • Mimari Proje Üzerinden Acil Durum tahliye Planı çizimi
  • Yerinde keşif ve ölçüm yaparak Acil Durum Tahliye Planı çizimi
  • Mevcut tahliye planının yönetmelik ve standartlara uygunluğunun kontrolü

Fully equipped meeting rooms for rent

Sed quia lipsum dolor sit atur adipiscing elit is nunc quis tellus sed ligula porta ultricies quis nec magna neulla.