Acil Eylem Planı Gerekliliği;

İş yerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik'e göre Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Acil durumlar için plan hazırlama zorunluluğu getirdiği iş yerlerinden, planının uygulama adımlarının takip edilebilmesi ve uygulanabilirliğinden emin olunması amacıyla yılda en az bir defa tatbikat yapılması gerekliliği getirmiştir.

İş yerlerinde acil durum planlarının hazırlanması, önlemesi, koruması, tahliyesi ile yangınla mücadele, ilk yardım ve benzeri konularda yapılması gereken çalışmalar ve bu durumların güvenli olarak yönetilmesi ve bu konularda görevlendirilecek çalışanların belirlenmesi gerekmektedir.

Acil durum; iş yerinin tamamında veya bir kısmında meydana gelebilecek yangın, patlama, tehlikeli kimyasal maddelerden kaynaklanan yayılım, doğal afet gibi acil müdahale, mücadele, ilk yardım veya tahliye gerektiren olaylardır.

Acil Durum Planı; iş yerlerinde meydana gelebilecek acil durumlarda yapılacak iş ve işlemler dahil bilgilerin ve uygulamaya yönelik eylemlerin yer aldığı plandır.

Acil Durum Planlaması ve Yönetimi Kapsamında Hizmetlerimiz

• Acil Durum Yönetim Planlaması
• Temel Yangın Güvenlik Eğitimi
• Yangın Söndürme Tatbikatı
• Acil Durum Tahliye Tatbikatı

Otomatik Yangın Söndürme Sistemleri
Acil Durum İkaz Sistemi